Kit pro izolaci virové RNA

  • Viral RNA Isolation Kit

    Kit pro izolaci virové RNA

    Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní virovou RNA ze vzorků, jako je plazma, sérum, bezbuněčná tělní tekutina a supernatant buněčných kultur. Souprava specificky přidává lineární akrylamid, který může snadno zachytit malé množství RNA ze vzorků. Pouze RNA kolona může účinně vázat RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

    Celá souprava neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Pufr viRW1 a pufr viRW2 může zajistit, že získaná virová nukleová kyselina neobsahuje bílkoviny, nukleázy nebo jiné nečistoty, které lze použít přímo pro následné molekulární biologické experimenty.