Lnc-RT Heroᵀᴹ I (s gDNase) (Super Premix pro syntézu cDNA prvního řetězce od IncRNA)

  • Lnc-RT Heroᵀᴹ I(With gDNase)(Super Premix for first-strand cDNA synthesis from lncRNA)

    Lnc-RT Heroᵀᴹ I (s gDNase) (Super Premix pro syntézu cDNA prvního řetězce z lncRNA)

    Lnc-RT HeroTM I (s gDNázou) je systém reverzní transkripce speciálně vyvinutý pro lncRNA pro rychlé odstranění kontaminace genomové DNA. Směs 5 × gDNase může rychle odstranit zbývající genom v RNA při 42 ° C po dobu 2 minut, čímž se účinně vyhne interferenci genomu s výsledky qPCR.

    5 × L-RT HeroTM Směs obsahuje reverzní transkriptázu Foregene LncRNA speciálně vyvinutou společností Foregene, což je nový typ reverzní transkriptázy speciálně pro šablony lncRNA a další dlouhé RNA, se silnější afinitou k RNA a vyšší účinností reverzního záznamu. Optimalizovaný systém zrychluje rychlost reverzní transkripce a může snadno přepisovat šablony RNA s vysokým obsahem GC a složitou sekundární strukturou. Syntézu cDNA prvního řetězce lze dokončit při 42 ° C za 15 minut.