Souprava pro izolaci rostlinné celkové RNA

  • Plant Total RNA Isolation Kit

    Souprava pro izolaci rostlinné celkové RNA

    Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní celkovou RNA z různých rostlinných tkání s nízkým obsahem polysacharidů a polyfenolů. U rostlinných vzorků s vysokým obsahem polysacharidů nebo polyfenolů se doporučuje použít soupravu Plant Total RNA Isolation Plus Kit pro získání lepších výsledků extrakce RNA. Sada obsahuje kolonu pro čištění DNA, která umožňuje snadné odstranění genomové DNA ze supernatantu a tkáňového lyzátu. Kolona pouze s RNA může účinně vázat RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

    Celý systém neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Pufr PRW1 a pufr PRW2 mohou zajistit, aby získaná RNA nebyla kontaminována bílkovinami, DNA, ionty a organickými sloučeninami.