Souprava pro izolaci celkové zvířecí RNA

  • Animal Total RNA Isolation Kit

    Souprava pro izolaci celkové zvířecí RNA

    Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní celkovou RNA z různých zvířecích tkání. Poskytuje kolonu pro čištění DNA, která může snadno odstranit genomovou DNA ze supernatantu a tkáňového lyzátu. Kolona pouze s RNA může účinně vázat RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

    Celý systém neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Buffer RW1 a Buffer RW2 může zajistit, že získaná RNA není kontaminována bílkovinami, DNA, ionty a organickými sloučeninami.