Sada pro izolaci DNA zvířecích tkání

  • Animal Tissue DNA Isolation Kit

    Kit pro izolaci DNA zvířecích tkání

    Tato souprava využívá pouze kolonu DNA, která může specificky vázat DNA, proteázu Foregene a jedinečný pufrovací systém. Vysoce kvalitní genomovou DNA lze extrahovat z různých kultivovaných buněk a zvířecích tkání během 30 až 50 minut.

    Silikagelová membrána pouze pro DNA použitá ve spinové koloně je jedinečným novým materiálem společnosti Foregene, který se může účinně a specificky vázat na DNA a maximalizovat odstranění RNA, proteinů nečistot, iontů a dalších organických sloučenin v buňkách. 5-80 μg vysoce kvalitní genomové DNA lze vyčistit z 10-50 mg tkáně.