Kit pro izolaci rostlinné DNA

  • Plant DNA Isolation Kit

    Kit pro izolaci rostlinné DNA

    Tato souprava používá kolonu pouze pro DNA, která může specificky vázat DNA, proteázu Foregene a jedinečný pufrovací systém, který výrazně zjednodušuje čištění genomové DNA rostlin. Vysoce kvalitní genomovou DNA lze získat do 30 minut, což zabrání degradaci genomové DNA.

    Silikagelová membrána pouze pro DNA použitá ve spinové koloně je jedinečným novým materiálem Foregene, který se může účinně a specificky vázat na DNA a maximalizovat odstranění RNA, proteinů nečistot, iontů, polysacharidů, polyfenolů a dalších organických sloučenin.