Souprava pro izolaci celkových RNA buněk

  • Cell Total RNA Isolation Kit

    Souprava pro izolaci celkových RNA buněk

    Tato souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který může účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní celkovou RNA z buněk kultivovaných na 96, 24, 12 a 6jamkových destičkách. Sada poskytuje účinnou kolonu na čištění DNA, která může snadno oddělit supernatant a buněčný lyzát, vázat a odstranit genomovou DNA. Obsluha je jednoduchá a časově nenáročná; kolona pouze pro RNA může účinně vázat RNA s jedinečným vzorcem. Současně lze zpracovat velké množství vzorků.

    Celý systém je bez RNáz, takže purifikovaná RNA není degradována; pufrovací systém Buffer RW1, Buffer RW2 garantuje získanou RNA bez znečištění bílkovinami, DNA, ionty a organickými sloučeninami.