Čištění RNA a DNA

 • Animal Total RNA Isolation Kit

  Souprava pro izolaci celkové zvířecí RNA

  Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní celkovou RNA z různých zvířecích tkání. Poskytuje kolonu pro čištění DNA, která může snadno odstranit genomovou DNA ze supernatantu a tkáňového lyzátu. Kolona pouze s RNA může účinně vázat RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

  Celý systém neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Buffer RW1 a Buffer RW2 může zajistit, že získaná RNA není kontaminována bílkovinami, DNA, ionty a organickými sloučeninami.

 • Cell Total RNA Isolation Kit

  Souprava pro izolaci celkových RNA buněk

  Tato souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který může účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní celkovou RNA z buněk kultivovaných na 96, 24, 12 a 6jamkových destičkách. Sada poskytuje účinnou kolonu na čištění DNA, která může snadno oddělit supernatant a buněčný lyzát, vázat a odstranit genomovou DNA. Obsluha je jednoduchá a časově nenáročná; kolona pouze pro RNA může účinně vázat RNA s jedinečným vzorcem. Současně lze zpracovat velké množství vzorků.

  Celý systém je bez RNáz, takže purifikovaná RNA není degradována; pufrovací systém Buffer RW1, Buffer RW2 garantuje získanou RNA bez znečištění bílkovinami, DNA, ionty a organickými sloučeninami.

 • Viral DNA RNA Isolation Kit

  Kit pro izolaci virové DNA RNA

  Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní virovou DNA a RNA ze vzorků, jako jsou plazma, sérum, bezbuněčná tělní tekutina a supernatant buněčných kultur. Sada specificky přidává lineární akrylamid, který ze vzorků snadno zachytí malé množství DNA a RNA. Sloupec pouze pro DNA / RNA může účinně vázat DNA a RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

  Celá souprava neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Buffer RW1 a Buffer RW2 může zajistit, aby získaná virová nukleová kyselina neobsahovala bílkoviny, nukleázy nebo jiné nečistoty, které lze přímo použít pro následné molekulární biologické experimenty.

 • Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní celkovou RNA z různých rostlinných tkání s vysokým obsahem polysacharidů nebo polyfenolů. Poskytuje kolonu pro čištění DNA, která může snadno odstranit genomovou DNA ze supernatantu a tkáňového lyzátu. Kolona pouze s RNA může účinně vázat RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

  Celá souprava neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Pufr PRW1 a pufr PRW2 mohou zajistit, aby získaná RNA nebyla kontaminována bílkovinami, DNA, ionty a organickými sloučeninami.

 • Viral DNA&RNA Isolation Kit

  Sada pro izolaci virové DNA a RNA

  Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní virovou DNA a RNA ze vzorků, jako jsou plazma, sérum, bezbuněčná tělní tekutina a supernatant buněčných kultur. Sada specificky přidává lineární akrylamid, který ze vzorků snadno zachytí malé množství DNA a RNA. Sloupec pouze pro DNA / RNA může účinně vázat DNA a RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

  Celá souprava neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Buffer RW1 a Buffer RW2 může zajistit, aby získaná virová nukleová kyselina neobsahovala bílkoviny, nukleázy nebo jiné nečistoty, které lze přímo použít pro následné molekulární biologické experimenty.

 • Viral RNA Isolation Kit

  Kit pro izolaci virové RNA

  Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní virovou RNA ze vzorků, jako je plazma, sérum, bezbuněčná tělní tekutina a supernatant buněčných kultur. Souprava specificky přidává lineární akrylamid, který může snadno zachytit malé množství RNA ze vzorků. Pouze RNA kolona může účinně vázat RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

  Celá souprava neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Pufr viRW1 a pufr viRW2 může zajistit, že získaná virová nukleová kyselina neobsahuje bílkoviny, nukleázy nebo jiné nečistoty, které lze použít přímo pro následné molekulární biologické experimenty.

 • Plant Total RNA Isolation Kit

  Souprava pro izolaci rostlinné celkové RNA

  Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní celkovou RNA z různých rostlinných tkání s nízkým obsahem polysacharidů a polyfenolů. U rostlinných vzorků s vysokým obsahem polysacharidů nebo polyfenolů se doporučuje použít soupravu Plant Total RNA Isolation Plus Kit pro získání lepších výsledků extrakce RNA. Sada obsahuje kolonu pro čištění DNA, která umožňuje snadné odstranění genomové DNA ze supernatantu a tkáňového lyzátu. Kolona pouze s RNA může účinně vázat RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

  Celý systém neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Pufr PRW1 a pufr PRW2 mohou zajistit, aby získaná RNA nebyla kontaminována bílkovinami, DNA, ionty a organickými sloučeninami.

 • Plant Total RNA Isolation Kit Plus

  Plant Total RNA Isolation Kit Plus

  Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní celkovou RNA z různých rostlinných tkání s vysokým obsahem polysacharidů nebo polyfenolů. Poskytuje kolonu pro čištění DNA, která může snadno odstranit genomovou DNA ze supernatantu a tkáňového lyzátu. Kolona pouze s RNA může účinně vázat RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

  Celá souprava neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Pufr PRW1 a pufr PRW2 mohou zajistit, aby získaná RNA nebyla kontaminována bílkovinami, DNA, ionty a organickými sloučeninami.

 • Plant DNA Isolation Kit

  Kit pro izolaci rostlinné DNA

  Tato souprava používá kolonu pouze pro DNA, která může specificky vázat DNA, proteázu Foregene a jedinečný pufrovací systém, který výrazně zjednodušuje čištění genomové DNA rostlin. Vysoce kvalitní genomovou DNA lze získat do 30 minut, což zabrání degradaci genomové DNA.

  Silikagelová membrána pouze pro DNA použitá ve spinové koloně je jedinečným novým materiálem Foregene, který se může účinně a specificky vázat na DNA a maximalizovat odstranění RNA, proteinů nečistot, iontů, polysacharidů, polyfenolů a dalších organických sloučenin.

 • General Plasmid Mini Kit

  Obecná plazmidová mini sada

  Tento produkt využívá jedinečnou technologii čisticí kolony pouze pro DNA a efektivní vzorec pro lýzu SDS, který dokáže získat vysoce kvalitní plazmidovou DNA z bakterií do 20 minut.

 • Animal Tissue DNA Isolation Kit

  Kit pro izolaci DNA zvířecích tkání

  Tato souprava využívá pouze kolonu DNA, která může specificky vázat DNA, proteázu Foregene a jedinečný pufrovací systém. Vysoce kvalitní genomovou DNA lze extrahovat z různých kultivovaných buněk a zvířecích tkání během 30 až 50 minut.

  Silikagelová membrána pouze pro DNA použitá ve spinové koloně je jedinečným novým materiálem společnosti Foregene, který se může účinně a specificky vázat na DNA a maximalizovat odstranění RNA, proteinů nečistot, iontů a dalších organických sloučenin v buňkách. 5-80 μg vysoce kvalitní genomové DNA lze vyčistit z 10-50 mg tkáně.