Genotypizace

  • ForeSNP Genotyping Kit

    Sada pro genotypizaci ForeSNP

    Technologie Competitive Allele Specific PCR (Competitive Allele Specific PCR) je nový typ metody typizace alely. Tato metoda nemusí syntetizovat specifické sondy pro každý SNP a inDel, ale k dosažení přesné typizace vzorků genomové DNA potřebuje pouze dva páry jedinečných univerzálních sond. Analýzou intenzity a poměru konečného fluorescenčního signálu se automaticky určí genotyp a vizuálně se zobrazí efekt shlukování. Tato metoda má krátkou dobu detekce, nízké náklady na činidla, vysokou přesnost detekce a lze ji použít pro šlechtění pomocí molekulárních markerů, polohování QTL, identifikaci genetických markerů a další experimenty molekulární biologie s velkým objemem vzorku.