Souprava Cell Direct RT-qPCR

  • Cell Direct RT qPCR Kit

    Sada Cell Direct RT qPCR

    Tato souprava využívá jedinečný lyzační pufrovací systém, který může rychle uvolňovat RNA z kultivovaných vzorků buněk pro reakce RT-qPCR, čímž eliminuje časově náročný a pracný proces čištění RNA. Šablonu RNA lze získat za pouhých 7 minut. Reagencie 5 × Direct RT Mix a 2 × Direct qPCR Mix-SYBR dodávané soupravou mohou rychle a efektivně získat kvantitativní výsledky PCR v reálném čase.

    5 × Direct RT Mix a 2 × Direct qPCR Mix-SYBR mají silnou toleranci vůči inhibitorům a lyzát vzorků lze použít jako šablonu pro RT-qPCR přímo. Tato sada obsahuje jedinečnou reverzní transkriptázu Foregene s vysokou afinitou RNA a Hot D-Taq DNA polymerázu, dNTP, MgCl2, reakční pufr, optimalizátor PCR a stabilizátor.