Sada pro izolaci virové DNA a RNA

 • Viral DNA RNA Isolation Kit

  Kit pro izolaci virové DNA RNA

  Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní virovou DNA a RNA ze vzorků, jako jsou plazma, sérum, bezbuněčná tělní tekutina a supernatant buněčných kultur. Sada specificky přidává lineární akrylamid, který ze vzorků snadno zachytí malé množství DNA a RNA. Sloupec pouze pro DNA / RNA může účinně vázat DNA a RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

  Celá souprava neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Buffer RW1 a Buffer RW2 může zajistit, aby získaná virová nukleová kyselina neobsahovala bílkoviny, nukleázy nebo jiné nečistoty, které lze přímo použít pro následné molekulární biologické experimenty.

 • Viral DNA&RNA Isolation Kit

  Sada pro izolaci virové DNA a RNA

  Souprava využívá spinovou kolonu a vzorec vyvinutý společností Foregene, který dokáže účinně extrahovat vysoce čistou a vysoce kvalitní virovou DNA a RNA ze vzorků, jako jsou plazma, sérum, bezbuněčná tělní tekutina a supernatant buněčných kultur. Sada specificky přidává lineární akrylamid, který ze vzorků snadno zachytí malé množství DNA a RNA. Sloupec pouze pro DNA / RNA může účinně vázat DNA a RNA. Souprava dokáže zpracovat velké množství vzorků současně.

  Celá souprava neobsahuje RNázu, takže purifikovaná RNA nebude degradována. Buffer RW1 a Buffer RW2 může zajistit, aby získaná virová nukleová kyselina neobsahovala bílkoviny, nukleázy nebo jiné nečistoty, které lze přímo použít pro následné molekulární biologické experimenty.