Souprava pro detekci nukleových kyselin SARS-CoV-2

  • SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)

    Souprava pro detekci nukleových kyselin SARS-CoV-2 (metoda fluorescenční sondy Multiplex PCR)

    Tato souprava využívá technologii RT PCR v reálném čase (rRT-PCR) pro kvalitativní detekci nukleových kyselin SARS-CoV-2 (gen ORF1ab a N) ve vzorcích lidských nasofaryngeálních nebo orofaryngeálních výtěrů metodou multiplexní fluorescenční sondy. Tato souprava obsahuje interní kontrola k posouzení kvality vzorku, takže není nutné čištění nukleových kyselin, může dokončit test za 1 hodinu, zvláště vhodný pro rychlou detekci ve velkém měřítku.