RT Heroᵀᴹ I (Master Premix pro syntézu cDNA prvního řetězce)