RT Heroᵀᴹ II (Master Premix pro syntézu cDNA prvního řetězce pro PCR v reálném čase)